שיעורים לפי קטגוריות

נקודות של אור

כאב: המציאות לא תשתנה - אבל בשבילך זה הזדמנות להשתנות.
שווה היה לקב"ה לברוא את כל העולם בשביל נשימה אחת בלבד שאדם יכיר שהקב"ה מחיה אותו!
דבר אחד בטוח - ששום דבר לא בטוח.
ר' אשר: ''הצדיקים משתעשעים בכאבים כילד תפנוקם'' - להסתכל נכון.
אין סוף של כאב - מביא אותך לקשר בורא אין סופי.
"מלא כל הארץ" - גם איפה שזה מלא בארציות וחומריות גם שם כבודו נמצא. (מאור עינים)
כל כאב הוא אוצר כלים להתקדמות. אוצרות - או צרות.
פינוק הגוף - גלידה. פינוק הנפש - כאב.
כל כאב וכישלון או שזה מושך אותך למטה או שזה מושך אותך למעלה.
אם אנחנו רואים חיסרון אצל השני - זה סימן שגם אצלנו יש חסרונות!
הקושי לא בא להכשיל אותך אלא לחשל אותך.
העתיד נראה מלחיץ? אין מקום לדאגה, יש מקום לתפילה!
כשאנחנו ממתינים בסבלנות יש לנו הזדמנות לרכוש אמונה בהשגחת ה'.
בלי התמודדות עם קשיים אי אפשר לקבל חוסן נפשי!
אי אפשר לדון את החבר לכף חובה - כי אנחנו לא יודעים מה עובר עליו .
החיזוק היומי במייל

אפליקציית חיים באמונה