המכתב היומי

יום שני כ״ז חשון תשפ״ב

את כח הבחירה הזה לדעת 
שאין האדם עושה כלום, 
קבלו ישראל בשעת מתן תורה,
כשנפתחו שבעת הרקיעים 
וראו כולם שאין עוד מלבדו. 
והיינו שאז היה לבני ישראל
תשוקה עצומה להשי”ת 
מאתערותא דלעילא,
וזרח עליהם אור ה’, והשיגו בחוש 
שכל התשוקה שלהם 
היא מאתערותא דלעילא,
וראו כולם כי אין עוד מלבדו. 
ואת אותה השגה שהשיגו אז בראיה 
(ללא צורך בבחירה) 
שהכל מכח עליון, 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5