המכתב היומי

יום א’ ו’ אייר תשפ”א
התבטלות
הוא בזה שמכירשהמעשים הטוביםשנעשים דרכודומים לצפוריםהשוכנים על ענפי עצים
המעשים המה הציפוריםוענפי העצים זה האדם
איזה קשר ישבין הציפורים לעצים
הציפורים יכולים להיות טהוריםויכול גם להיות בעלי כנף טמאים
וכן גם מסוגל האדםלעשות מעשים טוביםוגם מסוגל לעשות מעשים לא טובים 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5