המכתב היומי

יום א’ ו’ תשרי תשפ”ב
ר’ אשרדיבר פעם בסעודה שלישית שאין לו ליהודי שום דבר ומה שהוא עושה זה מהשמים ולית לי לאינש מדגרמי’ ולא כלום, וכל עשיה בידו והליכה ברגלו הכל מכוון מהשי”ת.
שאלו את ר’ אשרהלא כתוב בספרי מהר”ן מברסלב כי אדם כשהוא נופל בעצבות וייאושעל מצבו הרוחני, צריך לחפש איזו נקודה חיובית ובזה להתחזק ולא לנפול בזרועות הייאוש,אם כן משמע שבכל זאת יש לו לאדם משהו ?
ענה הרא”ש ואמר: אתם טועים בכוונת הדברים,הכוונה אינה למעשי בני אדם והנקודה החיובית שלו בעשייה זו, 
אלא שזהו הנקודה חיובית שלו – הקב”ה: 
אם יש לו אלוקים המחיה אותנו כל רגע, ובזה יכול לחזק את עצמו לבל יתייאש 
כמו שאמרו חז”ל מה יתאונן אדם חי, די לו שהוא חי, שיש לו א-ל חי.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5