המכתב היומי

יום א’ ז’ שבט תשפ”ב
אל ישטה את עצמו לחשוב שאפשר לעשות איזה פשרה עם יצה”ר, 
ולכן אם יסכים לו באיזה דבר, אזי יניחנו ויחמול עליו ולא יכשילו ולא יפילו. 
כי בודאי יצה״רלא יחוס ולא יחמול עליו ויעשה כל האפשרות להאבידו בכל האופנים שהוא
ואדרבה עליו להתפלל בכל עת ובכל רגע,שיעזור לו השי”ת שאל יפול ברע ולילך בדרך האמת.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5