המכתב היומי

יום א’ ח’ ניסן תשפ”א
אסור לאדם להשבר באף מצבבאף מצב יכול להיות הגרוע שבעולםשאין כזו בריאה של רע
ויאמר:רבונו של עולםכמו שיכולתי לקלקלכך יכול אני לתקן
מהו הקלקול ומה הוא התיקון?
להכיר איפה שקלקלתי אתה אתי” לית אתר פנוי מיניה “היית אתי לפני שקלקלתילא רצית שאני אחטא
אני לא עמדתי בבחירהרצית שאני אמנעואני לא נמנעתיוחטאתי
בכל זאת עמו אנכי בצרהבכל צרתם לו צר
ואם איננו נשבר ומבחין שבתוך הנפילות הגדולותמשהו מחזיק אותווממילא מכיר שםאת החיות של הקדושה בשלימות
וזוכהבמקום שבעלי תשובה עומדיםאין צדיקים גמורים “יכולים”  לעמוד ואז הוא “שומע” ומכיר מציאות הוי’ ממש

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5