המכתב היומי

יום א’ י”ג אייר תשפ”א
מי שחושבשהוא זה שעושההמעשים הטובים
הרי הוא דומה לנוכל התחזהלאחד ממשרתי המלךכאשר המלך מפקיד בידוסכומים גדולים של כסף
אלא שהנוכל בערמתו משתמש בכסף כדאי לבנותמערכת עצמאית שלמהעל מנת למרוד במלך
הנמשל האדם לוקח השכלשה’ חנן אותו ובמקום להביןשהכל מאתו יתברך
מתכנן חשיבהש אני ואפסי עודואני זה שעושההמעשים הטובים

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5