המכתב היומי

יום א’ כ”א אלול תשפ”א
הצדיק אינו יכול למשוך את השני עד הסוף
כי לכל אדם יש חלק בחיים שצריך לפעול בעצמו. 
כמו בדרך משל אם רוצים להוציא משהו מהבור חייבים את עזרתו של מי שנמצא בבור ואם לא יעזור לא יוכלו להוציאו.
הפעולה שהאדם צריך לפעול בעצמו הוא ההכרה בחטאתי נגדי תמיד. 
ולכל אחד יש חלק בהכרה זו וכאשר יכיר בהכרה זו יוכלו למשוך אותו מכל מקום ומכל מצב. ולא יהיה שום דבר שיכול לעכב מלבא לעזרתו.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5