המכתב היומי

יום א’ כ”ד תמוז תשפ”א
אם רצונו של האדם להיות דבוק אל השי”ת בדבקות האמיתי 
אין לו דרך אחרת מאשר להתבודד תמיד בינו לבין עצמוולהתבונן בגדלות הבורא ובשפלות עצמי
עד שיגיע להכרה הברורה שאין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא א”כ מכריזין עליו מלמעלה. 
ומתוך הכרה זו עליו לצעוק אל השי”ת מקירות הלב הורנו ה’ דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5