המכתב היומי

יום ב’ ב’ ניסן תשפ”א
המשכן שהשכינה שורה בישראל כאשר יש לנו אחיזה בו יתברך, 
ואימתי זה כאשר אנו מכירים בחטא ויודעים את כשלונותינו שאין אנו בעצמנו יכולים להחזיק מעמד, 
אז רואים אנו שיש כוח אלקי המחיה אותנו ומחזיק בנו 
ואלמלא הקב”ה עוזרו לא יכול להתגבר על יצרו הרע
שכן מצד טבעו לא יכול האדם לשנות את מהותו, 
ואם האדם בכל זאת משנה את טבעו ומתאפק ונמנע מלחטוא 
אין זאת אלא שינוי הטבע מאת האלוקים שהוא משדד את מערכות הטבע.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5