המכתב היומי

יום ב’ ז’ תשרי תשפ”ב
הרב גדליהו סגל כותבשאלתי ר’ אשרמדוע לא מרגישים שום פחד ורעדה ימים מועטים לפני יום הדין המתקרב והולך
אמר לי מה הבדל בין ימי הדין לכל ימות השנה כל רגע צריכיםלרעוד מפחד ה’ כי נורא הוא. 
אמרתי לו בכל זאת אנו מוצאים בתפילות ר”ה : בר”ה יכתבון וכו’ ומלאכיםיחפזון חיל ורעדה יאחזון”, משמע שבכ”ז יש מקום מיוחד לחיל ורעדה ביום הדין. 
אמר לי הרא”ש אתה רואה את הדברים כפשוטם שהמלאכים רועדים מאימת הדין, אבל אין להם בחירה ואין להם יצה”ר ולא חטאים, ומה להם בכלל לפחד, 
אלא הכוונה שאם יהודי אחד מכניע את עצמו באמת בפני השכינה, אז נוצר מלאך במרומי שמים, 
אבל בר”ה שכל אחד נשקלים מעשיו ביום הדין ומי יזכה לפניו בדין, 
אז המלאכים הללו שנבראו מאנשים אלה שהיו נכנעים ובטלים, מתמלאים חיל ורעדה 
שמא אנשים אלה ירדו ממדרגתם תוך כדי הרהורי גאווה, ואז בטלים המלאכים האלה, וזה הפחד האוחז אותם ביום הדין.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5