המכתב היומי

יום ב’ ט’ טבת תשפ”ב
אי אפשר לדעת מי הוא הצדיק אמת. איננו יודעים מי הוא משה ומי הוא בלעם. מתי יודעים, מתי שהולכים מן העולם. גם על משה רבינו היה מחלוקת… ואפילו חשדוהו… ,ואפילו שהיו הרבה שהלכו אחריו והוא הוציא את בני ישראל ממצרים – נלחמו בו, והיו להם על זה אלפי תירוצים. 
שניהם עומדים באותה בחינה, ובאותה בחינה שניהם נופלים, מדוע הוא כך והוא כך. אף אחד לא יודע. 
רק מי שעובד בדרכי האמונה הפשוטה הוא יודע, ואם הוא יודע הוא לא מגלה, ואם הוא מגלה הוא הלאה לא יודע. הרי “תכלית הידיעה שלא נדע”, ואם הוא אומר הרי הוא לא יודע. כי אם היה יודע 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5