המכתב היומי

יום ב’ ט’ ניסן תשפ”א
מרן האמרי אמת זי”ע שאל לאביו השפת אמת מהו הטעםשנהגו בליל הסדר בתפוצות ישראל להלביש קיטל, 
ואמרשהוא כדוגמת מלבוש חדש שלובשים ומשגיחים עליו שלא יתקלקל או יתלכלך 
ופירש מרן הבית ישראל זי”ע כוונתו שעתה בליל התקדש החג יורדים ונשפעים אורות גדולים באתערותא דלעילא ללא אתערותא דלתתא, 
והיות ויש חשש שיבוא האדם לגאוה, לכך לובשים הקיטל הרומז להכנעה, שלבסוף הימים כולנו נתעטף בקיטל 
כדי שיבוא להכנעה ויהיה כלי לקבל ההשפעה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5