המכתב היומי

יום ב’ י”ג סיון תשפ”א
ההבדל בין הצדיק לרשעהוא בראיה של הצדיק והרשע בינם לבין עצמם, 
הצדיק רואה את עצמו כרשע ואת הזולת הוא רואה כצדיק, 
אבל הרשע עושה את ההיפך רואה את עצמו כצדיק ואת השני רואה כרשע, 
כי הצדיקמסתכל בראיה אמיתית והרשע מסתכל בראיה ערמומית

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5