המכתב היומי

יום ב’ י’ אדר תשפ”א
הנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה,כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, איך שהקב”ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור – אזי תיקבע בלבו היראה לכל היום כולו; 
כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, 
יהיה סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה, שלא למרות חס ושלום עיני כבודו אשר מלוא כל הארץ

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5