המכתב היומי

יום ב’ כ”ד אדר תשפ”א
“השוכן אתם בתוך טומאותם” משמע שאפילו כשהם טמאים ה’ שוכן בקרבם. אמר ר’ אשר צריכים לפחות לדעת שאנחנו “בטומאותם”, כי אז השכינה שורה בינינו, אם אנו בבחינת “וחטאתי נגדי תמיד” יש גם “שויתי הוי”ה לנגדי תמיד” והשכינה נמצאת אצלינו, 
אבל מכיון שאנו מרוחקים גם מזה, לא מרגישים איך אנו שקועים בטומאותם.ולא זזים בעבודת השם והשכינה אינה שורה בתוכנו ועל זה ידוו כל הדוויים.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5