המכתב היומי

יום ג׳ ו׳ חשון תשפ״ב
אם כל השיחות שלך עם החבר מתמקד על כל מיני תלונות שיש לך על כל מיני בני אדם
ומנצל את הקשר עם החבר במטרהלבכות להתלונן ולהיות עצוב על מה שאחרים כביכול גורמים לו, או על מה שאינו מצליח להשיגאת מה שהוא שואף. 
אז צריך לחשוש גם למצבשעלול להיות בקע בקשר עם החברשלא יוכל לסבול את חיפוש התענוג של העצבותוהבכיה המתמדת כך שעלול להגרם דחיה לחבר
מכיון שלהיות בקשר אמיתי עם החבר הוא לא כ”כ פשוט, 
ומאידך מכיון שלא שייך להתקדםבחיים בלעדיהם 
חשוב מאד לנצל את הקשר בכוון המועיל ולמנוע את ההסתבכות ובמיוחד למנועאת התענוג של העצבות הגורם את התוצאותההפוכות ממש

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5