המכתב היומי

יום ג׳ י״ט כסלו תשפ״ב
צריך ״כל אחד״ שיהיה לו חבר נאמן שדבוק אתו באמת שיוכל לעלות כל המחשבותוההרהורים וכל ההתלבטויות שיש לו במצבו ומטרתו בחיים. 
ועיקר היופי שיש בחברותהיא הנכונות לקבל בקורת מהחבר המבקש טובתו 
וכאשר כל ההשתדלויות יצטרפו יחדיזכה להגיע לשפלות עצמית אמיתית ולבטול אמיתי אל השי”ת.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5