המכתב היומי

יום ג’ ב’ שבט תשפ”ב
הציונים והחוקרים הולכים בדרך השקר “מתוך” אמת 
ואנו הולכים בדרך האמת ״בשקר” ושעלינו מוטל התפקידללכת בדרך האמת מתוך אמת. 
וזה ההסברשיש מדרגת אמת באמת שהוא צדיק אמת 
ויש מדרגת אמת בשקר שהוא חיי הטבע כמוהציונים והחוקרים, 
ויש מדרגת שקר באמתהמכוון למאמינים בהשגחה פרטית אלא שאינם עובדים על עצמם.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5