המכתב היומי

יום ג’ ד’ אדר תשפ”א
רק בדרך עבודה זו אפשר לנו להינצל מן הסכנה התדירית האורבת לנו בכל עת ובכל שעה!
כי על כך נאמר ‘אדם ובהמה תושיע ה”, אלו האנשים הערומים בדעת – ומשימים עצמם כבהמה…
ורק בדרך זו נינצל מן גלי המחשבות הזדוניות המגבירות על נפשנו את מדות הזעם והקפדנות,
אשר טבעם שהם מרחקים מאד את האדם מאת בוראו – 
ומפילות את האדם קרבן לשיני הסטרא אחרא, ומקבלת כח להאריך הגלות עד אין קץ רח”ל…

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5