המכתב היומי

יום ג’ י”ג חשון תשפ”ב
היסורים שעוברים על בני אדם הוא 
כדי שהאדם יראה ויבין שהעולם הטבע פשוט “שונא” אותו ורוצה רעתו 
ואם רוצה להנצל מהשונא הגדול שהוא עולם הטבע צריך להתעלות ממנה ולשאוף לרוחניות. 
וזהו טוב לי כי עוניתי אשר על ידי כך הכרתי את השונא הגדול שלי למען אלמד חקיך להתעלות אל השי”ת.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5