המכתב היומי

יום ג’ י”ד סיון תשפ”א
העבודה העיקריתלמציאות ה’, בזה שיהיה דומה להשי”ת בהבנת האדם, 
כי היחודיות שאנו מיחדים את הרבש”עהוא בזה שהוא יתברך בוחן לבות וכליות והואהיוצר יחד לבם ומבין אל כל מעשיהם (תהלים לג)
ולכן הצדיק המגיע להיות דומה למציאות ה’ הוא בזה שמבין את נפש האדם ודן אותו לכף זכות.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5