המכתב היומי

יום ג’ י”ח אדר תשפ”א
בסעודה שלישית פרשת זכורשרו אז לפני ברכת המזון ” שושנת יעקב “
וסיימו כפי הנוסח הרגיל” ארורים כל הרשעים “
העיר אחד המסובים שהיה חסיד“כי הרבי שלי ” אינו גורס שיאמרו” כל הרשעים ” אלא ” כל הגויים “כי אולי האומר הוא בעצמו רשע והרי הוא מקלל עצמו ח”ו 
וענה ר’אשר מיד :בודאי “לכל אחד” יש חלק של רשעות ואת “החלק הזה” אמנם אנו מקללים שיתעקר ויתבטל מהלב

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5