המכתב היומי

יום ג’ כ”ג אלול תשפ”א
הכרת השפלות המתעוררת רק בעת הלחץ אינה הכרהשל שפלות והכנעה כלפי הרבש”ע אלאכלפי עצמו. 
מפני שעד עכשיו חשב שהוא“מוישה גרויס” – (משה הגדול), המסוגל לתמרן בכל הענינים על הצד הטוב ביותר. והנה פתאום מצאאת עצמו סגור ומסוגר בתוך צרה ומצוקהוחושב שהכרת השפלות היא המפלט היחידי שלו.
שפלות כזאת אינה מופנה כלפי הרבש”עאלא ככדור אקמול כלפי עצמו.אדרבה שפלות כזאת עלולה להובילאל העצבות והיאוש. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5