המכתב היומי

יום ג’ כ”ג שבט תשפ”ב
…אפשר להתאמץ רבות בהשתדלות בעבודת השי”ת ולא להרגיש שהשיג איזה השגה כל שהיא. 
ולפעמים אפשר לקבל השראה מיוחדתובהירות בעבודת השי”ת אף שלא השתדלבמיוחד בהשגתה. 
כל זה הוא מאת השי”ת כדיללמד אותנו שהשי”ת הוא הבורא הוא המנהיגוהכל מאתו יתברך שמו. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5