המכתב היומי

יום ג’ כ”ד ניסן תשפ”א
“אלמלא הקב”ה עוזרו אין יכול לו היינו שמחובתו של האדם לדעת תמיד בעת נסיונו ובעת שהקב”ה עוזר,כי עזרתו היא מאת ה’, וכי עצם יסורים הם הם עזרתו. שאם לא ישים
האדם לליבו כל זאת שאם לא יאמין כי יסוריו מקרבין אותו ומביאין אותו לתכלית תיקון נפשו, הרי בודאי ובודאי שלא יוכל לו. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5