המכתב היומי

יום ד’ ב’ אייר תשפ”א
מכתב לו 
וכל אדם מישראל 
כל אחד ומדרגתו 
צריך ויכול 
לבוא למדה זו 
כדי להחיש גאולה לעולם 
וזה תלוי “בכל אחד “
ללא יוצא מן הכלל 
כי נתארכו השנים 
דוקא משום 
שכל אחד יזכה לכך 
לבל ידח ממנו נידח 
ואשרי מי שיזרז עצמו לעבודה זו 
יהיה זוכה ומזכה 
ומכריע את כל העולם לכף זכות 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5