המכתב היומי

יום ד’ ג’ אלול תשפ”א
כל אדם ואדם מישראל מחויב להאמין באמונה שלימה שבכל רגע ורגע מקבל חיות מהבורא ברוך הוא, 
שבכל רגע החיות רוצה –לצאת מן האדם והקב”ה שולח לו בכל רגע חיות חדש. 
נמצא לפי זה מהני תשובה לכל אדם,
כי בעת שעושה תשובה מאמין שהוא כעת בריה חדשה ובזה השם יתברך ברוב רחמיו אינו מזכיר לו עונות הראשונים,
 אבל אם חס ושלום אינו מאמין בזה, חס ושלום לא מהני התשובה. 
וזה פירוש המדרש אין ועתה אלא תשובה, כיון שהוא מאמיןשהוא עתה בריה חדשה מהני לו תשובה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5