המכתב היומי

יום ד’ ג’ שבט תשפ”ב
ועליו ״ רק ״  להתפלל שיוכל לקיים מה שציוהו מי שאמר והי’ העולםואיך יפול הדבר, ואיך יוגמר הענין אם לטוב ואם לרע ח”ו (בעיני בשר) לא עליך המלאכה לגמור, זה לא שייך לו, 
כיון שהוא לא עשה כלום, א”כ מה איכפת לו מכל הנעשה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5