המכתב היומי

יום ד’ כ”ב אייר תשפ”א
לכבוד רבינו שליט”א זה עתה חזרתי מלנחם את …וכשדיברתי עם בני המשפחה הם סיפרו לי שאביהם ז”ל היה מחובר לרשימת התפוצה של המיילים ואף היה מדפיס אותם 
ותולה אותם בביתו ואחד מבניו הראה לי 
את המאמר הזה שאביו הדפיס: פחד שאדם צריך לעורר בעצמו 
והוא הפחד העיקריפחד סכנת שכחת יסוד האין. זהו הפחד 
מפני דחפיו הטבעיים של אדם, שה’ טבע בו. זוהי יראת שמים,שממנה מכיר אדם 
את תלותו בבורא עולם,שאם אינו עוזרו אינו יכול לו.אדם שאיננו מכיר את המידה, 
שה’ נטע בו, הוא מועד לפורענות.כיון שהוא עשוי 
לא להתחשב בסיבות שה’ שולח לו, למנעו מנפילה. עיקרון זה של דהע”ה 
“חטאתי נגדי תמיד”“ומכאובי נגדי תמיד”“ושויתי ה’ לנגדי תמיד”יש שמסתתרים מאחורי הטעון 
“לי זה לא יקרה”. אולם זו היא בריחה מאחריות. “אָדָם מוּעָד לְעולָֹם”.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5