המכתב היומי

יום ד’ כ”ד אלול תשפ”א
אם נקבע מהרבש”ע שצריך לסבול 
הרי צריך לסבול, 
והאדם לא ימצא דרכים 
איך שלא יסבול. 
מה עושה היצה”ר? 
מכניס לאדם דמיון 
שאם יעשה כך לא יסבול! 
היצה”ר 
מכניס את האדם 
בדמיון של התענוג 
ומניעת הסבל. 
והאדם נמשך 
לרגע של התענוג 
על אף שיודע בבירור 
שהוא בעצם נלכד ברשתו
של היצה”ר. 
נמצא שבשביל הדמיון של
התענוג של הרף עין 
שיש בעשיית העבירה
מוכן לסבול אח”כ 
יסורים ממושכים 
הן מעצם עשית העבירה 
שנותן כח לקליפה
(והקליפה בעצמה הם יסורים) 
והן אשר מחמת עשית העבירה 
הכניס את עצמו תחת
השפעת היצה”ר 
המיסר אותו 
בכל מיני יסורים.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5