המכתב היומי

יום ד’ ל’ תשרי תשפ”ב
העולם בו אנו חיים מורכב מארבע כוחות ידועים שהם: דומם צומח חי ומדבר. כוחות אלו יכולים לקלוט כל השפעה שהאדם בעל הבחירה ישפיע עליו. אם האדם נמשך לקדושה אזי כוחות אלועוזרים לאדם להתלהב ולהתפעל מכל פרט ופרטשיש בארבעת כוחות אלו ולהכיר את מי שאמר והיה העולם. ואם האדם נמשך ח”ו לעולםהקליפות אזי כוחות אלו עוזרים לאדם להתלהבולהתפעל להנעים לו בכל השטויות שעולים עלדעתו ובכך ארבעת הכוחות האלו נשלטיםמהקליפות וכח הסט”א על כל גווניה ואגפיה.ואין לך צער גלות השכינה גדולה מזו.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5