המכתב היומי

יום ה׳ ז׳ כסלו תשפ״ב
אורח לחיים בראשית דה ויאמר ה’ א’: הרב בוצינא קדישא מו’ה דוב בער זללה”ה אמר 
פירוש הגמרא קידושין דף למ”ד 
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין 
והלא אין המשל דומה לנמשל 
כי בבשר משימין תבלין והעיקר הוא הבשר ולא התבלין 
וכאן אמר שהתורה הוא התבלין 
ואמר שהאמת הוא כן 
שהיצר הרע היא העיקר וצריך האדם לעבוד הש”י 
בהתלהבות הנמשך מיצה”ר …. 
ונמצא באמת שהיצר הרע הוא 
העיקר 
שיקח התלהבות היצר לעבודת הש”י והתורה הוא המורה דרך 
ובאמת כמו תבלין 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5