המכתב היומי

יום ה׳ ט״ו חשון תשפ״ב
להכניס אורחים זה ‘להרגיש את הקב”ה’ הרבה יותר מקבלת פני השכינה
“גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני 
שכינה”, 
שהדבר תמוה בפי עצמו , כיצד הדבר?, 
אמר ר’ אשר כי קבלת פני השכינה 
מרגיש האדם עונג רוחני אין קץ, 
מאידך, לגבי הכנסת אורחים, 
האדם הוא מעשי ומלא נסיונות. 
בפרט לקבל את אלה 
שהוא חושב לערביים 
וברגליהם אבק עבודה זרה. 
כמה קשה לטפל באורחים אלה. 
אבער מיט דעם 
ברעכט זיך דער מענטש, ער שפירט אז השי”ת 
העלפט איהם, 
איז עס פיהל גרעסער 
פון קבלת פני השכינה 
וואס ביי דעם 
איז הער בבחינת מלאךאבער דעם עיקר עבודה 
איז דאך בבחינת מענטש.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5