המכתב היומי

יום ה’ ב’ סיון תשפ”א
ענין הספירה לזכך מדותיו ולטהר עצמו מכל סיג ופגם והנה עתה שכבר עברה רוב הספירה ועדיין לא פעל מאומה ומבין שגם הרצון שלו אינו בשלימות ואפילו אם היה לו לפעמים איזה מחשבה טובה אינה אלא מחמת אם זיכהו השי”ת 
בא על כל פנים לידי הכרה אמיתית שהוא כאין וכאפס ועדיין לא עשה כלום על זה גופא יש לו להיות שמח שמכיר את מקומו ומודה על האמת

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5