המכתב היומי

יום ה’ ח’ חשון תשפ”ב
הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו ומה תועלת לו בזה 
כיון שאינו חפץ בו 
ובורח ממנו. 
רק הפירוש שצריך אדם 
לברוח מן הכבוד 
כדי שלא להתלבש ח”ו 
בלבוש המלך כי הקב”ה הוא מלך הכבוד 
ולכן זה שמחזיר הכבוד להשי”ת. 
אליו הכבוד רודף כדי להרבות כבוד ה’ כי במה שמתכבד יותר 
ובורח ממנו 
עי”ז יחזור כל הכבוד 
למלך הכבוד

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5