המכתב היומי

יום ה’ י”ז תשרי תשפ”ב
“אני מאמין באמונה שלימה שהבורא ית”ש אינו גוף”,וכי על הרבש”ע שהוא שכל הנעלם מכל רעיוןצריך לומר שאינו גוף? 
רק הכוונה על הצדיק אמתשהוא מגיע למדרגת הביטול הגמור והשיג את ההשגות הדקות מן הדקות. 
את האפס של האין מספר, וכל המציאות שלו מציאות אלוקיתהמלובש בגוף. 
וזה בחינת משיח.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5