המכתב היומי

יום ה’ י”ח שבט תשפ”ב
ר’ אשר:
מה שהתורה נבראה אלפיים שנה לפני בריאת העולםולכאו’, הרי אז לא היה מי שילמד את התורה, וא”כ למה נבראה?אלא הקב”ה מתכוון ללמד אותנו איך ללמוד את התורה…שצריך ללמוד את התורה כמו שהתורה הייתה לפני בריאת העולםשכמו שאז לא היה מי שילמד אותה, גם היום אין מי שילמד אותהומה שאני חושב שאני לומד תורה, לא אני לומד את התורה, אלא הקב”ה לומד את התורה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5