המכתב היומי

יום ה’ כ”ה שבט תשפ”ב
אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא. 
הנה דרש הרה”ק ר’ יוסף מיאמפלא זי”ע, ש’אם יום או יומים יעמוד’הכוונה לראש השנה שהוא יומים, ויום הוא יום הכפורים, 
אם רק בימים אלה יעמוד’יתפלל יהודי בכוונה, לא יוקם’ הקב”ה לא יתחשב בתפילה זו, כי כספו הוא’,שכל תפילתו הוא כדי שהקב”ה יתן לו כסף ופרנסה.
ורבינו הק’ האמרי יוסף זי”ע היה מוסיף ואומר אבל אנו לא אומרים כך, אלא ממליצים על עם ישראל, אך אם יום או יומיים יעמוד’, אם יהודי יתפלל בכוונה רק בימים אלה מבקשים אנו ממך ש’לא יוקם’ שלא תנקם ביהודי זה, שאינו מתפלל בכל השנה כדבעי, ‘כי כספו הוא’, משום שהוא טרוד כל השנה למצוא מחיה וטרף עבור משפחתו.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5