המכתב היומי

יום ו’ א’ תמוז תשפ”אפתחו לי כחודה של מחט 
ואפתח לכם כפתחו של אולם, 
והלא הרבה עובדי ה’ נמצא בעולם 
והיתכן לומר 
שאין בעבודתם 
כחודה של מחט, 
אכן התירוץ הוא כי בזו העבודה אין להם רק משהו כחודה של מחט
וכבר ניתוסף בו כח ועזר מלמעלה 
ולעולם ידו בעליונה כנ”ל 
קדושתי למעלה מקדושתכם.
“תכלית הידיעה, שלא נדע”, 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5