המכתב היומי

יום ו’ ה’ אלול תשפ”א
כל זמן שעדיין לא נתבררה לו לאדם היטב יסוד טבעו 
ושבעל כרחו הוא חי עמו כל הימים בגזירות בוראו 
שהעניק לו גם את הכח והכלי מלחמה בהם יוכל לו ויהפכו מאויב לאוהב אשר על ידו דייקא יגיע לנצחיותו 
וכל זמן שהאדם לא ישים על לבו להאמין אמונה שלימה ואמיתית שבידו לנצח בהכריחו את הקדושה לעזרו להכות את אויבו בנפש עדיין תוחלתו ממנו והלאה

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5