המכתב היומי

יום ו’ ט”ז חשון תשפ”ב
יום שלישי למילה, אאע”ה היה חולה וחלש בגיל 99, לא היה ספק שמוטל עליו לנוח, 
אדם אחר היה שוכב מאושפז בבית חולים – אולם לא אצל אברהם אבינו!
דוקא את אותו יום שאאע”ה היה חולה וחלש והיה חם ולא היו מצויים אורחיםמחמת החום הגדול – 
זה היום שהונצח לדורות עולם בתורה הקדושה וכנגד מה שעשה באותו יום זכה אברהם אבינו כסימן לבנים שיתקיים בבניו [ב”מ פ”ו].
ויתרה מכן ואל הבקר רץ אברהם מתי זכה לגלות את מערת המכפילה? כאשר לא וויתר ורדף אחרי אותו שור 
ולא התיאש ואמר בשביל מה לרוץ כל כך רחוק ביום חם כגיהנום אקח שור אחר [פדר”א פל”ו]. 
לומדים מזה לא לוותר לא להתעצלבזמן של נסיונות.
אילו היו תולים פתק על הדלת “היום הרב לא מרגיש טוב” והולך לנוח, 
היינו מפסידים את כל פרשת וירא!!!

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5