המכתב היומי

יום ה’ י”א שבט תשפ”ב
וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו תרגם אונקלוס,“וידי משה יקרן”. ר’ מאיר מפרמישלאן ז”למפרש על פי המדרש (בספר עשרה מאמרות) שהיו עתידין עשרת הדברות שעל הלוחות להיות נחקקות על ידיו של מרע”ה,רק שגלוי וידוע היה לפני מי שאמר והיה העולם שיהיו הלוחות עתידין להשבר, על כן חס הקב”ה על ידיו של מרע”ה שלא ישתברו ונתן תחתיהם לוחות אבנים. ובזה פירש דברי התרגום: “וידי משה יקרן”,ע”כ “ויקחו אבן וישימו תחתיו”, משום שהיו יקרים בעיני הש”י ע”כ נתן אבנים תחתיהן. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5