המכתב היומי

יום ו’ י”ח אייר תשפ”א
הושע נא נפש מבהלהאנחנו נמצאים עכשיו בזמן של בהלהאבל כל העבודה הושע נא-זה “הזדמנות”ה’ עוזר שנתקרב אליו מתוך “הבהלה”טוב לי כי עוניתילמען אלמד חוקיךכדאי ר’ שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקר’ אשר אמר כל “לחץ”שיש לאדם בדרך  לר’ שמעון במירון בא לסמוך עליו-על הקב”ה.כתוב “ויחזק” דוד בה’ אלוקיווכתוב ו”יחזק” ה’את לב פרעהכל פעם שהקב”ה רוצה לעזור לאדם נותן לו כוח אנרגיה אדירשל מסירות נפשמעשיך יקרבוך…מעשיך ירחקוךדוד ברגע של חולשה וחסר אונים“ויתחזק” לקח את הכוח של מסי”נ לביטול והכנעהלחיות בה’ אלקיוומאידך
פרעה לקח את הכוח של מסי”נ לגאוה והפקרותלסבול את היסורים ולא להניח בני ישראל לצאתוהמשיך לחפש את האשמים.“למה משה ואהרן תפריעו את העם”-אתם הבעיהואני בסדר.בזמן של קושי 
יורד חיזוק גדול לעולם השאלה לאן לוקחים  את החיזוק?האם לחזק את עצמי בדמיוןשאני בסדר ורק אחרים אשמים או שאני חלש ורואה כמה הקב”ה חזק.כל הנהרגים נחשבים קדושים
וכל החולים צריכים ישועהה’ ישלח להם רפואה שלימהולכל בני ישראל יש להם עכשיו ישועה כל מי שיש לו אמונה ברשב”י יש לו חיזוק ברשב”י, וכשם שהשי”ת הוא ה’ לכל, כך רשב”י הוארשב”י לכל ואפילו לפחותים. תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ,
הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ,הוּא יַמְלִיץ טוֹב עָלֵינוּ,אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחָאי:

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5