המכתב היומי

יום ו’ כ”ג שבט תשפ”אבוודאי שצריך לשמוח בלימוד התורה,והעניין הוא ע”פ משללאדם שאוכל שוקולד שוויצרי משובח והוא נהנה ממנו, וכי וודאי לאיעלה על דעתו לומר איזה חכם אני שיש לי שוקולד משובח שכזה, הריטיפשי מאד לומר זאת, אלא הוא יתפעל מהחכמה של היצרן שהרכיבאת החומרים וייצר מוצר טעים וערב כזה, ומהטכנאי שהמציא מכונה ליצור השוקולד, 
משא”כ כאשר אדם מבין את התורה ונהנה, מתגנבתאז המחשבה בליבו לומר, איזה חכם אני איזה מוכשר ופיקח אני, והואשמח בגדלות העצמית שלו שזה בוודאי טעות, 
אלא צריך הוא לחשובכך, אני הרי לא מסוגל להבין כלום ורק הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיועמי זיכה אותי להבין וזו החכמה האלוקית שלו, 
ואז השמחה שלו הואמגדלות הבורא שהוא חוזה בה, ומזה עיקר ההתפעלות שלו כמו שכתוב“ואנוכי אשמח בה'” ולא מהגדלות העצמית שלו.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5