המכתב היומי

יום ו’ כ”ז ניסן תשפ”א
שפת אמת 
שמיני תרלט
קרב אל המזבח 
למה אתה בוש 
לכך נבחרת. 
פירוש כי בני ישראל 
היו עתה בחי’ בעלי תשובה 
ולא היה (משה רבינו ע”ה) 
יכול להיות כהן גדול שלהם 
רק מי שהיה בכלל החטא. 
ומשה רבינו ע”ה 
נתן לו (לאהרן הכהן) 
התנצלות לומר 
שכמעט הי’ מוכרח 
להיות נכלל בחטא זה 
בעבור שיוכל להיות 
כהן גדול שלהם. 
ומצד זה נכשל בחטא ולא מעצם נפשו כי הי’ צדיק גמור.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5