המכתב היומי

יום ראשון ג’ אדר ב’ תשפ”ב
“מה שהתאווה מתגרה באדם, הוא מפני ששורש הנשמה למעלה מעולם התענוג, ולאחר שיורדת לעולם הזה משתוקקת להתענג. 
ואם האדם עובד את ה’ בתענוג ומתיקות, אזי הנפש מקבלת את מבוקשה. 
ואם אין האדם עובד את ה’ בשמחה, מחפשת הנפש תענוגים אחרים, והיא נוטה לתענוגים שפלים ח”ו.”

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5