המכתב היומי

כשמחזיקים מעמד בכח האחדותשלמות הזאת לא נשארת רק אצל החברים המתחזקים זה עם זה,
בכוחם להשפיע על כלל הבריאה להגיע שכלל ישראל יגאל והכאב של כל אחד יתרפאכבמעמד הר סיני, 
גם במעמד הר סיני לא הסתכל הקב”ה על מצבם הרוחני של בני ישראל. 
הלא ביציאת בני ישראל ממצרים לא היה להם דפי גמרא הם היו שקועים במ”ט שערי טומאה, ורק בגלל שבל ידח ממנו נדח הוציאם – הרבש”ע ממצרים. וא”כ למה שהקב”ה לא יוציא אותנו?!

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5