ינואר ב4, 2022

יום ג’ ב’ שבט תשפ”ב
הציונים והחוקרים הולכים בדרך השקר “מתוך” אמת 
ואנו הולכים בדרך האמת ״בשקר” ושעלינו מוטל התפקידללכת בדרך האמת מתוך אמת. 
וזה ההסברשיש מדרגת אמת באמת שהוא צדיק אמת 
ויש מדרגת אמת בשקר שהוא חיי הטבע כמוהציונים והחוקרים, 
ויש מדרגת שקר באמתהמכוון למאמינים בהשגחה פרטית אלא שאינם עובדים על עצמם.

יום א’ כ”ט טבת תשפ”ב
כשנפל סכסוך ואי הבנותבין שני בני אדםברגעים קשים אלו עומד האדם במבחן קשה מאד 
אם מוכן להיות אמיתי למרות שעלול לחשוף את האשמה של עצמואפילו אם בפועל השני יותר אשם ממנו 
או שמעוניין יותרלהסתבך בחיים בכל מיני שקרים ודמיונות בכדי לשמור כביכול על הכבוד העצמי ולהֵרָאוֹת צודק בסכסוך.

אין יותר שיעורים להצגה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5