המכתב היומי

יום ו’ כ”ב תמוז תשפ”אאם האדם שעוסק בתורה
אינו מקדיש זמן 
להתבוננות 
בהכרת גדלות הבורא
ושפלות עצמו 
יש טעם לפגם בתענוג זה 
מחשש שהמתענג 
אינו מתענג מנותן התורה 
אלא מחכמת התורה 
היוצרת תענוג אצל הלומד 
שיהי’ ח”ו בדומה
לתענוג של בעלי העבירות. 
לפיכך אפילו בשעה
שהוא במעמד 
של לומד תורה 
ואין הקב”ה מקפחשכר כל בריה 
מכל מקום 
אין לראות למוד זה 
במבט של שלמות.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5